Nexxt arbetsätt och metodik

Med hjälp av vårt förhållnings- och arbetssätt skapar vi ett högre tempo än vad som vanligen präglar aktiviteterna kring en företagsförsäljning.
Att förmedla ett företag handlar om att projektleda en kvalificerad försäljningsprocess, ofta under sekretess.

Det måste till en relevant genomlysning av verksamheten, aktivitet och tempo för att lyckas. Att sälja ett företag kräver marknadsaktivitet.

En framgångsrik process kan delas in i tre huvudfaser.

  • Ett genomarbetat beskrivande och lättförståligt prospekt som innehåller en relevant framåtriktad ekonomisk prognos för företaget är grunden.
  • Inom Nexxt skapar vi aktiviteter som ger intresse kring företaget. Vi använder oss av webben, annonser i dagstidningar men framför allt i branschpressen, vi gör utskick och söker upp tänkta intressenter med brev och på telefon och inte minst våra nätverk – framgång föder framgång!
  • Köparfasen är nästa steg med ett antal delmoment.
  • Hantera sekretessfrågor
  • Ordna med visning av företaget, oftast när personalen inte är på plats
  • Hantera budgivning och motivera priset – förhandlingar
  • Delta i köparens första möte med banken och förklara värderingen, legalitet och upplägg
  • Koppla in eventuella kompletterande finansiärer eller söka upp ytterliggare partner som kan tillföra kapital och eller kunskap
  • Skapa ett köpeavtal och se till att processen kommer framåt
  • Tillträde med likvidavräkning


Processen tar i regel allt mellan 4 till 18 månader beroende på hur komplext situationen och företaget är. Det innebär att en traditionell företagsförsäljningsprocess generellt präglas av en relativt låg aktivitet hela vägen.

Nexxt Företagsförmedlings roll
Vi agerar som offensiva säljare och söker upp intressenter och letar fram en köpare
Vi skapar en framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning
Vi formulerar handlingar och avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen
Vi projektleder hela processen från kontakt till likvidavräkning

Kontakt
Hör av dig till oss för en personlig kontakt så berättar vi gärna mera om vårt förhållningssätt och hur vi arbetar.
 
Hans Falsin
 
08 - 621 06 40 / 0709-41 41 40